VÅR VISION

Sverige är världens bästa land att leva i. Men det finns fortfarande mycket ojämlikhet och stora klyftor mellan de som har och de som inte har möjligheter, självförtroende och inflytande.

Många människor behöver fly för att undkomma orättvisor, förtryck och klimatförändringar, då söker man sig till Sverige.

När makteliten samlas syns sällan olika etniciteter eller erfarenheter.

Vi vill ha värderingar i fokus när vi tillsammans skapar det goda samhället.

Det behövs en mötesplats för goda diskussioner om vilket samhälle vi vill skapa, idag och i framtiden. Därför har vi skapat Makttrampolinen.

Vi vill bredda vilka som blir makthavare i Sverige idag och i framtiden.

Vi vill erbjuda våra deltagare en ”makttrampolin” och en chans att nätverka med inflytelserika makthavare.

Vi tror att människor som är väl förankrade i sina värderingar är modigare och därför viktiga för att skapa det goda samhället.

©2017 Makttrampolinen