Ansök till Makttrampolinen! Ansökningen öppnar igen i mars-april 2020.

 

Ansök här

Vi söker unga vuxna som:

– vill bidra till samhällsförändring.

– är nyfiken på omvärlden och vill få ett forum att diskutera den.

– vill diskutera sina värderingar och få verktyg att leva efter dem.

– saknar eller behöver en plattform att komma vidare i sitt professionella liv.

– vill lära sig mer och tror på att personliga möten är vägen dit.

– kan närvara på samtliga programpunkter och kommer ge av sig själv och sin tid.

Vi antar runt femton deltagare som vi kallar makttagare.

Då vi vill förändra vilka som blir makthavare, så ser vi gärna sökande som inte ser sig själva representeras i dagens makthavare.Vi är ett nätverksprogram som bjuder in deltagare från flera samhällssektorer. Vår grupp kommer att bestå av med personer från bl.a. näringslivet, civilsamhället, kulturen och den offentliga sektorn.

Ansökningarna kommer att anonymiseras och det är en styrgrupp som kommer anta den slutgiltiga gruppen. Eventuellt kommer kompletterande intervjuer genomföras.

Vi söker också runt fyrtio etablerade makthavare, i alla åldrar och från samhällets alla sektorer.
Vi söker dig som:

– vill dela med dig av dina erfarenheter och kunskap.

– önskar möta, och lära av, unga vuxna som deltar i samhällsförändring.

– kan ställa upp med deltagande vid en eller flera middagssittningar, studiebesök eller personliga möten.

Ansökningsformulär

Vill du bidra till programmets middagssittningar?

Vill du bidra med studiebesök?

Vill du bidra med personliga möten?

Tipsa om Makttrampolinen!

Tipsa om Makttrampolinen!

©2017 Makttrampolinen
Tipsa en vän